Sakit dərs gedir...

222*598=?

 
    Salam uşaqlar bu gorduyunuz test demo(muvəqqəti) xarakter daşıyır.İnşallah asta-asta duzəlişlər gedəcək.    

 

 

 1. Dьnyanın ən dərin gцlь?

   

  Titikaka
  Baykan
  Xəzər
  Totuş

 2. Atalar sцzьnь tamamla "İşləməyən ......."

  Dişləyər
  Birjaya elan verər
  Dişləməz
  Allah papanın canını sağ eləsin

 3. Aşağıdakılardan kim tumandı?

  Rьfət
  Toğrul
  Natiq
  Kamran

 4. Yusif Məmmədəliyev kimdir?

  Kimyaзı
  Tarixзi
  Fizik
  Meyxana ustası

 5. İlk bank harada yaranıb?

  İtaliya
  İngiltərə
  İsveзrə
  Bakıda

 6. Bunlardan biri dağıdır?

  Mikayıl Mьşviq
  Sabir Rьstəmxanlı
  Məleykə Əsədova
  Hьseyn Cavid

 7. Dьnyanın ən kiзik цlkəsi hansıdır?

  Vatikan
  Manako
  ABŞ
  Azərbaycan

 8. Tənliyi həll edin 5x5+5=

  30
  10
  22
  33

 9. O hansı heyvandır ki, həyatı boyu boy atır?

  Zьrafə
  İlan
  Alik
  Dəvə

 10. Məntiqə uyğun olmayan rəqəmi tap.

  731
  641
  191
  256

   Ana səhifəyə qayıt